Skolotāju pieteikums JA Latvia Goda zīmes saņemšanai

JA Latvia dibina apbalvojumu „JA Latvia Goda zīme”, kuras mērķis ir paust atzinību pedagogiem un citiem sabiedrības pārstāvjiem par nozīmīgu, ilglaicīgu ieguldījumu JA Latvia programmu īstenošanā un attīstības veicināšanā, darbojoties JA Latvia programmās vairāk kā 5 gadus. Vēlamies šogad un nākotnē sveikt visus JA Latvia skolotājus un pasniegt šo Goda zīmi.

Aicinām visus pedagogus aizpildīt anketu, lai varētu aicināt Jūs uz apbalvojuma saņemšanu. Skolotāji savu darbības laiku skaita par visām mācību iestādēm, kurās viņi īstenojuši JA Latvia programmas.

Vārds, uzvārds *:
Mācību iestādes, kurās Jūs esat īstenojuši JA Latvia programmas *:
Mācību priekšmets, ko pasniedz *:
E pasts *:
Tālrunis *:
No kura gada īstenotas JA Latvia programmas *:
Kurā gadā būs/bija 5 gadi Jūsu darbībai *: