2022. gada skolotāju aptauja par JA Latvia programmām

SMU konsultanti! JA Latvia sadarbības skolu skolotāji, administrācijas darbinieki, JA Latvia programmu īstenotāji!

JA Latvia kā izglītības organizācija, kurai veidojot un pilnveidojot savas praktiskās programmas, ir svarīgi uzzināt no programmu īstenotājiem - Jums skolotāji - gan kvantitatīvos, gan kvalitatīvos rādītājus un arī jauniešu ieguvumu no programmām.

Aicinu Jūs atbildēt uz jautājumiem  par skolas dalību JA Latvia programmās.

Sniegt savus ierosinājumus un atsauksmes par notikušajiem pasākumiem kopumā. 

Izteikt viedokli par starpviju kompetences - uzņēmējspējas attīstīšanas un novērtēšanas metodēm. Dalīties pieredzē - īsā anotācijā, kā kāda konkrēta metode ir veicinājusi skolēnu uzņēmību. 

No vienas  izglītības iestādes var tikt iesūtītas viena kopēja aizpildita anketa vai arī atsevišķas pedagogu anketas, kurās pedagogs apkopojis datus tikai par savu darbu saistībā ar JA Latvia programmām.  

Gaidīšu Jūsu Anketas līdz 15.augustam

  

Jauku dienu

Inga Bolmane

JA Latvia programmu direktore

inga@jalatvia.lv

Skolas nosaukums *:
Vārds, uzvārds *:
E pasts *:
Lūdzu norādiet, kurās JA Latvia programmās Jūsu skolas skolēni piedalās vai plāno piedalīties 1.-4. klašu grupā:
 
 
 
Lūdzu norādiet kopējo 1.-4. klašu skolēnu skaitu Jūsu izglītības iestādē:
Cik skolēni izmantoja sociālo zinību burtnīcas?Norādiet skolēnu skaitu:
Cik skolēni piedalījās konkursā Mana vārdnīciņa?Norādiet skolēnu skaitu:
Cik skolēni piedalījās karjeras pasākumā Ēnu diena?Norādiet skolēnu skaitu:
Cik skolēni piedalījās SMU programmā?Norādiet skolēnu skaitu:
Atsauksmes vai ierosinājumi par programmu vai skolēnu ieguvumiem kādā no minētajām programmām *:
Lūdzu norādiet , kurās JA Latvia programmās Jūsu skolas skolēni piedalās vai plāno piedalīties 5.-9. klašu grupā:
 
 
 
Lūdzu norādiet kopējo 5.-9. klašu skolēnu skaitu Jūsu izglītības iestādē:
Cik skolēni izmanto sociālo zinību burtnīcas?Norādiet skolēnu skaitu:
Cik skolēni piedalās karjeras pasākumā Ēnu diena?Norādiet skolēnu skaitu:
Cik skolēni piedalās SMU programmā?Norādiet skolēnu skaitu:
Cik skolēni piedalās konkursā Biznesa pasakas ar laimīgām beigām?Norādiet skolēnu skaitu:
Atsauksmes vai ierosinājumi par programmu vai skolēnu ieguvumiem kādā no minētajām programmām *:
Lūdzu norādiet, kurās JA Latvia programmās Jūsu skolas skolēni piedalās vai plāno piedalīties 10.-12. klašu grupā:
 
 
 
 
 
Lūdzu norādiet kopējo 10-12. klašu skolēnu skaitu Jūsu izglītības iestādē:
Cik skolēni piedalās karjeras pasākumā Ēnu diena?Norādiet skolēnu skaitu:
Cik skolēni piedalās SMU programmā?Norādiet skolēnu skaitu:
Cik skolēni piedalās TITAN ?Norādiet skolēnu skaitu:
Cik skolēni izmanto JA Latvia mācību materiālus komerczinībās un ekonomikā?Norādiet skolēnu skaitu:
Cik skolēni izmanto SMU mācību materiālus?Norādiet skolēnu skaitu:
Atsauksmes vai ierosinājumi par programmu vai skolēnu ieguvumiem kādā no minētajām programmām *:
Cik skolotāji no skolas ir iesaistīti JA latvia programmu īstenošanā *:
Kādi uzņēmumi, iestādes, individuālie atbalstītāji, fondi palīdz Jūsu izglītības iestādei īstenot JA Latvia programmas, lasot lekcijas, tiekoties ar skolēniem, piedaloties SMU pasākumā CITS BAZĀRS kā žurijas komisijas locekļi vai atbalstītāji u.c. aktivitātēs? Lūdzu nosauciet šos savus atbalstītājus un konkrēto JA Latvia programmu uz kuru šo atbalstītāju varētu attiecināt.:
Vai Jūsu izglītības iestādes absolventi, kuri pabeiguši skolu ir kļuvuši par uzņēmējiem? Lūdzu dalieties ar šo informāciju, kāds SMU absolventa vārds, uzvārds, SMU darbības gads, darbības veids, pašreizējā uzņēmuma nosaukums un darbības veids.Varbūt kontakti saziņai - e psats vai mājas lapa, kur var atrast kontaktus.:
Lūdzam izteikt viedokli par starpviju kompetences - uzņēmējspējas attīstīšanas un novērtēšanas metodēm Jūsu izglītības iestādē.. Dalīties pieredzē - īsā anotācijā, kā kāda konkrēta metode ir veicinājusi skolēnu uzņēmību:
Iepriekšminētajam jautājumam var pievienot arī papildus failu: