Biznesa pasaku konkurss 2019

JA Latvia 5.-9.klašu konkurss „Biznesa pasaka” ir ekonomikas un finanšu pratības izpratnes konkurss pamatskolas skolēniem, kura norise veicina jaunrades procesu un praktiski izmantot apgūtos ekonomiskos  jēdzienus savā radošajā darbā. 

Mērķis - Rosināt skolēnu apzināties sevi gan kā patērētāju, gan kā nākamo uzņēmēju, lai apgūtās ekonomiskās likumsakarības spētu pielietot dažādās dzīves situācijās un iekļaut tās pasakas 

 2.tēma. Patērētājs ekonomikā,  kas vērš skolēna uzmanību tēmai, kā gudri tērēt un pārdomāti izmantot savus ienākumus turpmākiem mērķiem: Kā saplānot budžetu? Ko darīt ar nopelnīto naudu? Vai veidot uzkrājumus?
 
Žūrijas komisijā ir dažadu uzņēmumu un iestāžu pārstāvji, kuri vērtēs atsevišķi 5.-6. klašu skolēnu darbus un atsevišķi 7.-9. klašu skolēnu darbus. Pasakas tiks sagrupētas arī pa tēmām.
   
Darbu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 22. marts
  
Papīra formātā darbs jāiesūta pa pastu, norādot: darba nosaukums, vārds, uzvārds, klase, skola, darba vadītājs (skolotājs), kontakttālrunis, e-pasts.
Pasta adrese: JA Latvia konkursam ”Biznesa pasaka”, Ūdens iela 12 - 21, Rīga, LV-1007
 

Pasakas jāiesniedz arī elektroniskā formā, jo daļa žūrijas komisijas locekļu vērtē tikai elektroniski iesūtītās pasakas.
 
 
Finālistu paziņošana: 2019. gada 6. maijs. 
Noslēguma pasākums: 2019. gada 20. maijs
Katrā vecuma grupā no katra Latvijas reģiona tiks izvirzīti un apbalvoti līdz trim labākajiem biznesa pasaku autoriem (kopā max 30 pasaku autori).
Skolas nosaukums *:
Skolotāja vārds, uzvārds *:
Skolotāja tālruņa numurs *:
Skolotāja e-pasts *:
 

Biznesa pasakas autori

Klase *:
1. autora vārds, uzvārds *:
Tālrunis *:
E-pasta adrese *:
2. autora vārds, uzvārds:
3. autora vārds, uzvārds:
Biznesa pasakas anotācija *:
Augšupielādēt pasaku (maksimālais izmērs - 2 MB) *: