2022. Biznesa pasaku konkurss 5.-9.klašu skolēniem sadarbībā ar PEPCO

JA Latvia konkurss „Biznesa pasaka” ir ekonomikas un finanšu pratības izpratnes konkurss pamatskolas skolēniem, kura norise veicina jaunrades procesu un praktiski izmantot apgūtos ekonomiskos jēdzienus savā radošajā darbā.

Skolotājiem konkursu iesakām integrēt pamatskolas sociālo zinību, latviešu valodas un literatūras, svešvalodu, vizuālās mākslas, darbmācības, informātikas stundās vai fakultatīvu nodarbībās.

Konkursa mērķisRosināt skolēnu apzināties sevi gan kā patērētāju, gan kā nākošo uzņēmēju, lai apgūtās ekonomiskās likumsakarības  spētu pielietot dažādās dzīves situācijās un iekļaut tās pasakas sižetā.

Skolēns vai skolēnu grupa (3 skolēni) izveido Biznesa pasaku ar laimīgām beigām.

Biznesa pasaka jāveido, lai tajā parādītos skolēna izpratne ar naudu saistītos jautājumos, lai pasakas personāžs izprot kā pārvaldīt ienākumus un izdevumus, kā veidot ieguldījumus un ko darīt saistību gadījumā. Biznesa pasakā ar ekonomisko pratību sasaistāma ir prasme un gudrība nopelnīt naudu – atrast labu darbu, vai uzsākt un attīstīt uzņēmējdarbību.

Maksimālais darba apjoms divas A4 lapas, kā arī var veidot ilustrācijas, skolotāju vai vietējā sabiedrībā pazīstamu cilvēku pasaku lasījumus vai citādi bagātināt savu pasaku. Pasaku jāiesniedz elektroniskā formātā.

Elektroniski skolas iesniedz visus darbus.

Darbu iesniegšanas termiņš: no 2022. gada 6. janvāra līdz 25.martam.

Finālistu paziņošana:  2022. gada 30 aprīlis

Noslēguma pasākums: 2022.gada 17.maijs.

Katrā vecuma grupā no katra Latvijas reģiona tiks izvirzīti un apbalvoti līdz trim labākajiem biznesa pasaku autoriem (kopā max 30 pasaku autori). 

Nominēto pasaku autoru pasakas tiks iekļautas Biznesa pasaku grāmātā 2022

Skolas nosaukums *:
Biznesa pasakas autori:
1.autora vārds, uzvārds *:
Klase *:
E pasts *:
2. autora vārds, uzvārds:
3. autora vārds, uzvārds:
Skolotāja vārds, uzvārds *:
E pasts *:
Tālrunis *:
Pasakas nosaukums *:
Pasakas anotācija(2-3 teikumi) *:
Augšuplādēt pasaku(2MB) *: